„Бе Плюс“ ООД е финансова институция по смисъла на чл.3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вписана в регистъра на Българска народна банка, съгласно удостоверение № BGR00292 и е с регистриран капитал от 1 000 000 лева.

Дружеството предоставя заеми на физически и юридически лица, без ограничение в целите на кредитирането, при опростена и бърза процедура за отпускане.

„Бе Плюс“ ООД е вашият надежден партньор при нужда от финансова помощ за осъществяване на Вашите бизнес планове или лични нужди, при минимален разход на време и усилия от Ваша страна и индивидуално и професионално отношение от наша страна.

  • Ние Ви предоставяме детайлна информация относно необходимите документи, които се изискват за отпускането на заем.

  • Ние Ви предлагаме кредитни продукти, базирани на Вашите потребности чрез индивидуално разглеждане на Вашите финансови нужди, адаптиране на кредитния продукт при необходимост според конкретния случай и персонално изготвяне на погасителен план, съобразно Вашите възможности и предпочитания.

„Бе Плюс“ ООД е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.