Банково посредничество

Бе плюс ООД е небанкова финансова институция, създадена и регистрирана от БНБ през 2012г., съгласно ЗКИ с удостоверение № BGR00292.

За да отговорим на все по-нарастващите нужди на нашите клиенти, както и за да предложим по-пълен пакет от възможности за финансиране, през 2021г. вписахме дружеството и в регистъра на кредитните посредници със Заповед на БНБ-54526/19.05.2021г.

Какво печелите като работите с нас

Напълно безплатна услуга

Анализ на офертите, предлагани от банките и избор на най-добрата за клиента

Пълно съдействие до окончателното усвояване на кредита

Възможност за мостово междинно финансиране при ипотечни сделки

Един посредник – много банки

За какви кредити извършваме посредничество

Ипотечни кредити

Потребителски кредити

Инвестиционни фирмени кредити

Кредит за оборотни средства на фирми

Кредитни карти

Други финансови услугиАко искате да инвестирате парите си, ние можем да ви дадем насоки

Как работим

1

Провеждаме среща при нас в офиса

2

Подписвате декларация за лични данни

3

Извършваме проверка в ЦКР за кредитната задлъжнялост и история на кандидат кредитополучателя

4

Спрямо историята, анализираме възможностите за кредитиране

8

Съдействаме за подписване на договорите за кредит

7

Съдействаме за попълване и подаване на документите

6

Анализираме офертите и съвместно избираме най-добрата

5

Искаме оферти от банките партньори

5

Искаме оферти от банките партньори

6

Анализираме офертите и съвместно избираме най-добрата

7

Съдействаме за попълване и подаване на документите

8

Съдействаме за подписване на договорите за кредит

БЕЗПЛАТНО БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ЕКИП ОТ ДЪЛГОГОДИШНИ БАНКОВИ СПЕЦИАЛИСТИ

Свържете се с нас