Покупка на вземания /кредити/, обезпечени с ипотека

Максимален размер на цесията

До 500 000 лева.

Годишен лихвен процент

От 14% до 18% променлива лихва в зависимост рисковия профил на клиента. /ОЛП плюс 4% до 8%/

Имот за цесия

Ликвиден недвижим имот в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, зимните и летни курорти в България.

Финансиране до 65% от оценката на имота. Самоучастие на клиента – до 50%.

Срок

До 36 месеца.

Погасителен план

Изготвя се индивидуално.

Доход

Без доказване на дохода и без ограничение на възрастта на лизингополучателя.

Допълнителна информация / такси /:

  • Такса проучване и разглеждане на документи – 500 лева. В зависимост от сложността на случая може да има и допълнителна такса.
  • Застраховка – застраховка на обезпечението /недвижимия имот за сметка на заемополучателя. Същия може да застрахова имота си в предпочитана от него застрахователна компания. За удобство на клиентите Бе Плюс ООД е посредник на ДЗИ и застраховката може да бъде направена от нас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПЕРСОНАЛЕН ПЛАН СПРЯМО НУЖДИТЕ ВИ

Контакти