Придобиване на активи

Придобиване на активи от публични търгове и продажби на ЧСИ и синдици по възлагане от клиент.

Максимален размер на заема

До 500 000 лева.

Годишен лихвен процент

От 12% до 14% фиксирана лихва в зависимост рисковия профил на клиента.

Имот за закупуване

Ликвиден недвижим имот в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, зимните и летни курорти в България.

Финансиране до 80% от оценката на имота. Самоучастие на клиента – до 50% от цената на търга. Клиента заплаща и всички разходи по придобиване.

Срок

До 60 месеца. След придобиване на имота от Бе Плюс ООД се сключва договор за лизинг с възложителя, или посочено от него трето лице.

Погасителен план

Изготвя се индивидуално.

Доход

Без доказване на дохода и без ограничение на възрастта на лизингополучателя.

Допълнителна информация / такси /:

  • Такса проучване и разглеждане на документи – 500 лева. В зависимост от сложността на случая може да има и допълнителна такса.
  • Застраховка – застраховка на обезпечението /недвижимия имот за сметка на заемополучателя. Същия може да застрахова имота си в предпочитана от него застрахователна компания. За удобство на клиентите Бе Плюс ООД е посредник на ДЗИ и застраховката може да бъде направена от нас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПЕРСОНАЛЕН ПЛАН СПРЯМО НУЖДИТЕ ВИ

Контакти