Стандартен паричен заем

Максимален размер на заема

До 500 000 лева, или по договаряне.

Годишен лихвен процент

От 14% до 18% фиксирана лихва в зависимост рисковия профил на клиента.

Обезпечение

Ипотека на ликвиден недвижим имот в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, зимните и летни курорти в България. Запис на заповед.

Финансиране до 55% от пазарната оценка на имота, като собственикът на обезпечението може да бъде и лице, различно от заемополучателя.

Срок

До 12 месеца с опция за удължаване до 5 години. За да се удължи срока, трябва да се погаси до 10% от първоначалната главница.

Погасителен план

Индивидуален, според нуждите на клиента.

Доход

Без доказване на дохода и без ограничение на възрастта на кредитополучателя, или собственика на недвижимия имот.

Задължително условие

Чисто Удостоверение по чл.87, ал. 6 от ДОПК за заемополучателя и съдлъжниците.
Може да се кредитират клиенти с просрочени кредити.

Допълнителна информация / такси /:

  • Такса разглеждане на документи – 0,30% от искания размер на заема, минимум 150 лева максимум 500 лева;
  • Такса годишно обслужване /за бизнес клиенти/ – 0,8% от размера на заема за първата година и 0,4% за всяка следваща.
  • Застраховка – застраховка на обезпечението /недвижимия имот за сметка на заемополучателя. Същия може да застрахова имота си в предпочитана от него застрахователна компания. За удобство на клиентите Бе Плюс ООД е посредник на ДЗИ и застраховката може да бъде направена от нас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПЕРСОНАЛЕН ПЛАН СПРЯМО НУЖДИТЕ ВИ

Контакти