ЗА НАС

ДЕЙНОСТ

„БЕ ПЛЮС“ ООД е българско юридическо лице, създадено и учредено през 2012 год.

Дружеството е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), съгласно удостоверение № BGR00292. Юридическото лице е регистрирано и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

„БЕ ПЛЮС“ ООД е с капитал в размер на 1 000 000 лева, който е напълно внесен от неговите учредители и съдружници.

„БЕ ПЛЮС“ ООД е небанкова финансова институция със съвременна визия и пазарна философия изградена на база на индивидуално ориентиран подход към всеки заемополучател, гъвкави условия на финансиране и стабилни обезпечения.

“БЕ ПЛЮС” ООД разработва и предлага на своите клиенти и партньори следните финансови продукти и услуги:

  • Парични заеми обезпечени с недвижими имоти.
  • Лизинг на недвижими имоти.
  • Изкупуване на кредити, обезпечени с ипотека;
  • Купуване на активи от търгове на ЧСИ по възлагане от клиенти;
  • Консултиране и финансиране на бизнес проекти;

Условията, предлагани от дружеството отразяват желанието на мениджмънта на същото за повече гъвкавост и динамика, както за нуждите на пазара, така и за разкриване на нови ниши и създаване на специфични финансови продукти и услуги.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПЕРСОНАЛЕН ПЛАН СПРЯМО НУЖДИТЕ ВИ

Контакти