КАК РАБОТИМ

1

Изпращане на запитване до Бе Плюс ООД с исканите параметри на финансиране и обезпечението което се предлага.

Свържи се с нас

2

Оценка на обезпечението от страна на Бе Плюс ООД. Ако имота е жилищен и вече имаме оценки на подобни имоти, не изисква оценка от лицензиран оценител.

3

Предлагане на оферта от страна на Бе Плюс ООД в рамките на един работен ден от получаване на запитването или отказ.

4

Обсъждане на офертата с клиента и договаряне на индивидуални условия /ако има такива/.

5

Снабдяване с необходими документи от страна на заемополучателя и ипотекарния длъжник.

6

Изготвяне и подписване на договор за паричен заем.

7

Учредяване на договорна ипотека.

8

След вписване на ипотеката и снабдяване с удостоверение от Агенция по вписванията, че Бе Плюс ООД е първи по ред кредитор, усвояване на паричните средства.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПЕРСОНАЛЕН ПЛАН СПРЯМО НУЖДИТЕ ВИ

Контакти