ЧЗВ

Кои компании, най-често се обръщат към нас за получаване на заем?
  • Стартиращи компании, които нямат правна и финансова история и не могат да се възползват от банково кредитиране.
  • Компании с проблемна история в кредитния регистър, които преструктурират дейността си.
  • Компании, желаещи да закупят актив от търг на ЧСИ или НАП но нямат достатъчно парични средства.
  • Строителни компании, изградили обектите си до АКТ образец №14, имат свободни активи и им трябват средства за довършване на обекта.
Давате ли заеми на фирми и физически лица с лоша история в Кредитния регистър?
Да, стига в деня на учредяване на ипотеката да нямат задължения към държавата.
Ползвам няколко бързи парични заема. Обединявате ли ги в един?
Да, но само срещу учредяване на ипотека на одобрен от нас недвижим имот.
До какъв размер на паричен заем мога да разчитам?
До 55% от оценката на недвижимия имот, одобрен като обезпечение.
Трябва ли да се доказват доходи от фирми или физически лица?
Не. Но е добре да ни информирате от каква дейност смятате да погасявате заема.
Мога ли предсрочно да погася заема си и имам ли такса за това?
Можете предсрочно да се погаси заема, като таксите са упоменати в договора и за физически лица са установени със закон.
Защо вашите лихви са по-високи от банковите?
Защото ползваме по скъпо от банките парично финансиране.